Agrum

Verksamhet

Koncernen äger fastigheter belägna i Vingåker och Åtvidaberg. Totala byggnadsytan är ca 11 000 m2. Fastigheterna hyrs ut som kontor, affärs- och produktionslokaler.

Affärsidé

Fastigheter skall hyras ut till marknadsmässiga hyror. Lokalerna skall vara ändamålsenliga och av god kvalité.

Här kan du ladda ner vår broschyr

Jag vill veta mer, kontakta mig!