MediCar

Transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som finns på marknaden

Vår sängtransportör är en nyutveckling där fokus är att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som finns på marknaden. Den kan greppa hjulbasen inifrån eller utifrån samt automatiskt anpassa greppet till olika hjulstor- lekar mellan 100-250 mm. Tillika så är den mycket låg när säng skall greppas vilket gör att även om det finns mycket utrustning under sängen så kan greppning ske.

Nytta

Enligt en kartläggning som utförts på Örebro Universitetssjukhus i Sverige utfördes hela 39 534 interna patienttransporter under ett år. Att transportera en säng manuellt medför inte bara risk för slitageskador utan är även mycket tidskrävande och kan ibland behöva utföras av två personer. Med vår sängtransportör MediCar 2.0 kan transporten enkelt och snabbt utföras av en person helt utan risk för slitageskador.

MediCar

Flexibilitet

Ett problem för många transportavdelningar är att det nns
väldigt många olika sängmodeller som dessutom kan vara mycket komplicerade. Det är därför svårt att nna ett transporthjälpmedel som klara alla typer av sängar. MediCar 2.0 är transportören som kan ta alla era sängar tack vare en helt unik grepp anordning som kopplas ihop med sängen genom att greppa tag runt hjulen.

1
MediCar

Användarvänlig

Att transportera en patient innebär ett ansvar att patienten känner sig trygg och säkert kommer fram till sin destination.

Detta kräver att transporthjälpmedlet är driftssäkert, lätt att manövrera och är användarvänligt för att transportören ska kunna utföra sin transport på bästa vis.

MediCar 2.0 har en väl utvecklad styrning där vi tagit fasta på enkelhet och köregenskaper, inga joysticks eller andra avancerade styrdon.

Det nns även en egenutvecklad lösning i styrningen som gör att transportören automatiskt håller en rak kurs vilket underlättar vid både kurvtagning och körning på raksträckor.

Åkvagnen gör inte bara transporten till ett nöje utan möjliggör även högre hastigheter och undviker slitage på leder och fötter.

Se vår film

MediCar

MediCar känner själv av vilken hjulstorlek som skall greppas. Inga manuella handgrepp eller anpassningar behövs mellan olika storlekar. Hjulinställning stannar automatiskt vid rätt hjulstorlek.

4

Manöverpanelen är enkel att förstå med endast två manöverknappar som kommunicerar med ett antal givare som gör att rörelserna automatiskt stannar i rätt position.

MediCar

Tack vare det intelligenta hjulgrepp systemet så nns det en rad olika hjulburna objekt som kan greppas och transporteras.

Produktinformation

Medicar 2.0 art.nr M 2000

20170704_152909_v2

Vår mest exibla modell med fokus att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som nns på marknaden.

  • Greppning i hjul
  • Inbyggd laddare
  • Vikt 140 kg
  • Längd 1030mm
  • Bredd 930mm
MediCar

75% av chassit på MediCar 2.0 är ren batterikraft. Det gör att den utan stillestånd klarar varje arbetspass och kan betjäna sin operatör istället för att stå på laddning.

MediCar

Batteriindikator integrerad i chassit för överblick av batterikapaciteten. Laddaren är inbyggd och ansluts till ett vanligt vägguttag vid behov.

MediCar

Handtag och åkvagn kan enkelt fällas upp så att MediCar blir mycket kompakt vilket underlättar vid bland annat små hissar.

Här kan du ladda ner vår broschyr

Jag vill veta mer, kontakta mig!